Мит или реалност?
Проверете знанията си за ромите в България!

 

OSI OSI Logo BG Version Roma-Education-Fund

Посочете верния според вас отговор на въпросите по-долу... 

И вижте дали сте близко до истината!

Плащат ли си ромите в България сметките за ток? *
Според вас, какъв дял от домакинствата в ромския квартал Столипиново на Пловдив си плащат редовно сметките за ток?
0%
по-малко от 10%
не повече от 50%
до 70%
повече от 95%
не знам
Българите смятат себе си изключително толерантни. *
Проверете верно ли е тази самооценка като отговорите на следния въпрос: Според вас, какъв дял от населението би приело да има за началник човек от ромски произход?
0%
15%
30%
50%
70%
повече от 70%
Вярно ли е твърдението: „Ромите са нарушители на реда и не могат да бъдат негови пазители" *
вярно
невярно
По-високо образованите хора са по-толерантни? *
ДА
НЕ
По-младите хора са по-толерантни? *
111
ДА
НЕ